Úvodní slovoVážení a milí rodiče, přátelé, odborníci a další čtenáři,


ráda bych vás seznámila s naši práci ve sdružení JÍZDA v roce 2007. Nebylo toho určitě málo ale tím, že se pomalu stěhuji na Brněnsko, tak frekvence aktivit trochu klesla a bude bohužel klesat, dokud nenajdeme mého nástupce. Došlo k výměně hospodáře, Pavla Antoszyková předala svou práci Lence Damaškovičové.

Mezi nejdůležitější činnost sdružení patřilo, doprava děti do školních zařízení, vzdělávací aktivity pro rodiče, integrační setkání se studenty, plavání pro rodiny a veselá setkání nás všech.

Na tom všem se podílí vždy ti správní rodiče a dobří přátelé z okolí, bez kterých by Jízda nejela takhle vpřed. Naše děti jsou tím hnacím motorem a vždy budou. Takže ještě nějaký čas bychom chtěli něco pro ně i pro sebe dělat.


Máme chuť jet dál… a to je fajn!


Zdeňka Vavrouchová

předsedkyně sdružení JÍZDAObsah


 1. Základní cíle sdružení


 1. Základní údaje o sdružení


 1. Členská struktura


 1. Přehled činnosti v roce 2007


 1. Hospodaření v roce 2007


 1. Poděkování
1.
Základní cíle sdružení


 1. Podporovat individuální i skupinovou integraci dětí a mládeže s postižením do běžných škol. Kreativně řešit problémy během tohoto integračního procesu.


 1. Provozovat dopravu těchto dětí a mládeže při jejich vzdělávání a účasti na kulturních, sportovních, rekreačních a jiných společenských akcích. 1. Zajišťovat terapeutickou činnost, především hipoterapii a canisterapii. 1. Organizovat informační, vzdělávací a zájmové aktivity. 1. Spolupracovat v oblasti respitní péče. 1. Pořádat školní, mimoškolní a kulturní akce.
2.

Základní údaje o sdružení


Název: JÍZDA

Adresa: ZŠ-M.Kudeříkové 14/1143, Havířov-Město, 736 01

Telefon: 776 692 405 (Vavrouchová Z.-předsedkyně)

E-mail: zdenka.vavrouchova@tiscali.cz

Web: jizda.unas.cz

Statut: občanské sdružení

Registrace: 1.12. 2004

IČO: 26983010

Bankovní spojení: ČSOB,a.s., útvar Poštovní spořitelna, Roztylská 1, Praha 025, 225 95

Číslo účtu: 194959147/0300

3.

Členská struktura


Členem sdružení se může stát každý občan České republiky starší 15-ti let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, rasy a politického a sociálního zařazení.

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče dětí a mládeže s postižením, jejich přátelé, odborníky a příznivce.
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

nejvyšší orgán, tvořen všemi členy sdružení

VÝBOR

řídí činnost sdružení


Předseda: Zdeňka Vavrouchová

Hospodář: Lenka Damaškovičová

Člen: Blanka Stöckerová

KONTROLNÍ ORGÁN

dohlíží na hospodaření sdružení


Člen: Radka Matyášová

Člen: Kateřina Ďurkové

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI


Mgr. Martina Pastuchová-arteterapeut, psycholog, Ivan Fabík-vedoucí Junáku-svaz skautů a skautek-účetní poradenství, Mgr.Viktor Kalousek-ředitel ZŠ, manželé Kopřivovi-lektoři, psychologové, Petra Míčková-asistentka svozové služby, TAXIbus Bohemia, Mgr. Jana Malíková-psycholog, APLA-Praha, Mgr. Božoňová-terapeutka, Marcela Všetulová - lektorka

DOBROVOLNÍCI


Pavla Slawinská, Jana Kopová, Eva Petrášová, žákyně ZŠ-M.Kudeříkové v Havířově, studenti Baron school Havířov
4.

Přehled činnosti v roce 2007


LEDENÚNOR


BŘEZENDUBENKVĚTENČERVEN

ČERVENECSRPENZÁŘÍ

Na plavání může přijít celá rodinka, včetně kamarádů dětí s postižením. Společně si zadovádí i zaplave 8 – 10 rodin.


ŘÍJEN


LISTOPAD
PROSINEC

Mikuláš s andělem přišli ocenit snahu dětí naučit se plavat. Čert zůstal raději za dveřmi. 15 dětí předvedlo své plavecké styly, z a které dostaly nadílku.


Pohoštění na naše vánoční setkání a plavání zajistila pekárna MAYAK. Všem po plavání hodně vyhládlo, takže výborné bochánky s krémem chutnaly skvěle. Děkujeme a přejeme šťastný nový rok. 9 rodin.
5.

Hospodaření v roce 2007Zůstatek k 1.1. 2007……………………………………………..46 223 Kč


Výnosy celkem……………………………………………………42 930 Kč

Z toho:

Finanční dar na vvbavení kuchyňky ve spec. tř…………………. 12 000 Kč

Finanční dar na svoz dětí do škol………………………………… 18 468 Kč

Členské příspěvky………………………………………………… ..1 800 Kč

Příspěvky z hlavní činnosti - svoz dětí…………………………5 260 Kč

Úroky z bankovního účtu……………………………………………..112 Kč


Náklady celkem………………………………………………….. 45 390 Kč

Z toho:

Materiál /režie, akce pro děti/……………………………………… 2 822 Kč

Služby /telefon, poštovné/…………………………………………..1 594 Kč

Svoz dětí do škol………………………………………………….. 33 232 Kč

Pronájem bazénu…………………………………………………....7 625 Kč

Poplatky bankovní účet……………………………………………… 117 Kč


Závazky z roku 2006

Platby za služby /svoz, semináře/………………………………….12 044 Kč


Zůstatek k 31.12. 2007……………………………………………31 719 Kč
6.

Poděkování


V této části zprávy nechci nikoho opomenout, neboť je to úžasný pocit, když člověk dostane pomocnou ruku. A těch rukou bylo hodně:


firmy Zepra MINING s.r.o.

firmy UNIGAS, spol s.r.o.

Nadace Dětský mozek

Nadace Divoké husy
Vám všem předávám díky i za naše nejmenší vzrůstem, ale velké duchem. Rádi se budeme podílet na spolupráci s vámi i v dalším roce. Tak na viděnou v r. 2008.


IMG SRC="http://jizda.unas.cz/zprava07_soubory/1.png" NAME="obrázek 9" ALIGN=BOTTOM WIDTH=100 HEIGHT=69 BORDER=0>